Historie hotelu Sepetná

Počátky ubytovacích zařízení v údolí Sepetná se zmiňují už v roce 1910, kdy 2. února byla Svazem Zotavoven v Moravské Ostravě (Vereine Ferienheim in Mähr. Ostrau) od stávajících vlastníků koupena nemovitost č. p. 20 spolu s přilehlými pozemky. Zřejmě na místě tehdejší usedlosti vznikla horská chata, která sloužila k pobytové rekreaci dětí a mládeže. Chata měla různá popisná čísla od 625 přes 251 až po nynější 0956. Po válce se vlastníkem dne 6. září 1950 stává Revoluční odborové hnutí v Praze.
V 60. letech se stal novým vlastníkem Národní podnik Hutní montáže. Zároveň se změnil název na Horský hotel Montér, což nejspíš více vyhovovalo budovatelskému duchu těchto let.
Po roce 1989 se v objektu vystřídalo několik pronajímatelů, až ho nakonec 2. října 2000 koupila společnost Sepetná, v.o.s. V této době se hotel vrátil k původnímu názvu SEPETNÁ tak jako za starých časů. 

Historie hotelu Sluníčko

Objekt bývalé chaty Slezan byl postaven jako rekreační chata podniku Slezan. Od roku 2001 ji provozuje společnost SEPETNÁ, v.o.s. Od roku 2003 až do roku 2010 objekt prošel několika rekonstrukcemi a přestavbami, v roce 2013 přibyla také sousední chata Měsíček. 


Od 1. 4.  2022 je Resort Sepetná pod správou společnosti JAKA21 s.r.o. 

Rezervace
Nemáte kompatibilní prohlížeč

Váš prohlížeč je příliš zastaralý, prosím použijte modernější prohlížeč nebo jsi nainstalujte například: Google Chrome