Aktuality
04 září

Co potřebujete pro potvrzení bezinfekčnosti

Co potřebujete pro potvrzení bezinfekčnosti

Vláda ČR podmínky pro prokázání bezinfekčnosti opět od 1. 9. mírně upravuje. Připravili jsme pro vás přehled potřebných dokladů pro ubytování v Resortu Sepetná, které při příjezdu musíme zkontrolovat. Stejná pravidla platí také např. pro vstup do bazénu nebo pro další relaxační služby, případně pro návštěvu restaurace během výletu do Beskyd. Tam je prokázání při kontrole na vás.

Vláda ČR stanovila následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech:

a. osoba doloží potvrzení o provedeném očkování nebo se prokáže národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:

  • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní,
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní

b. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

c. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

d. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC (antigenní) test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

e. osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb, nebo 

f. osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy, nebo 

g. osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem

Děti do 6 let jsou osvobozeny.


Další informace najdete na vládním webu covid.gov.cz

Rezervace
Nemáte kompatibilní prohlížeč

Váš prohlížeč je příliš zastaralý, prosím použijte modernější prohlížeč nebo jsi nainstalujte například: Google Chrome