Aktuality
06 únor

Vyjádření SEPETNÁ v.o.s. k pokutě ČIŽP

Vyjádření SEPETNÁ v.o.s. k pokutě ČIŽP

Dne 4. 2. vydala Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) tiskovou zprávu o pokutě za odběr podzemních vod nad povolený limit, která byla společnosti SEPETNÁ v.o.s. uložena. Zprávu následně publikovala celá řada médií. Jelikož jsme ve většině případů nedostali možnost se k této zprávě vyjádřit, činíme tak formou vlastní tiskové zprávy, kterou uvádíme i zde na našem webu. 

Společnost SEPETNÁ v.o.s. považuje uloženou pokutu za nepřiměřeně přísnou a aktuálně zvažuje, že se proti rozhodnutí ČIŽP bude bránit správní žalobou u soudu. Tvrzení, že se měla přestupku dopouštět opakovaně je nepravdivé, ČIŽP vedla pouze jedno společné přestupkové řízení za tříleté období. Pro představu se jedná o roční nadlimitní odběr odpovídající spotřebě 8 běžných rodinných domů. Nedošlo k závažnému snížení zásob podzemních vod, ani k žádným ekologickým újmám. Následek přestupku je tak minimální, je-li vůbec seznatelný.

SEPETNÁ v.o.s. s ohledem na upozornění ČIŽP v roce 2019 přijala opatření k snížení spotřeby vody ve svých objektech, konkrétně zakoupila myčky nádobí s nižší spotřebou vody, instalovala nové spořící hlavy do všech sprch a umyvadel, a přijala i řadu dalších úsporných opatření na ochranu životního prostředí. Jen v roce 2019 činily investice do opatření na ochranu životního prostředí částku přes 250000 Kč.

Společnost SEPETNÁ v.o.s. je přesvědčena, že podniká s vysokou společenskou odpovědností a podporuje aktivity na ochranu životního prostředí. Poskytuje bezplatné zázemí pro spolek Čisté Beskydy, z.s., při jejich každoročním úklidu Beskyd a pro Pohorskou jednotu Radhošť, z.s., při pořádání akce „Noční přechod Beskyd“. Při těchto akcích s velkým počtem účastníků také krátkodobě dochází k velkému odběru vody, který ale souvisí s dobročinnými aktivitami.

SEPETNÁ v.o.s. poskytuje bezplatně dodávky pitné vody pro letní táborové pobyty dětí a zásobuje celoročně pitnou vodou několik okolních chat, které nejsou napojeny na veřejnou vodovodní síť. Společnost SEPETNÁ v.o.s. pořádá společenské akce, zejména Rej čarodějnic a Den dětí s celodenním zábavným programem a vstupem zdarma. SEPETNÁ v.o.s. je zároveň i jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů na území obce Ostravice.

Vzhledem k těmto okolnostem považuje SEPETNÁ v.o.s. výši pokuty, která je stanovená v nejvyšší sazbě 70 Kč/m3, za nepřiměřenou zejména vzhledem k tomu, že se jedná o první přestupek zjištěný ČIZP. Ten zároveň nedostatečně v rozhodnutí neodůvodnil, proč se uchýlil k nejvyšší možné sazbě a nevyužil možnosti udělit pokutu na spodní hranici, která začíná na 15 Kč/m3, stejně jako proč nezohlednil odběry vody poskytované bezúplatně pro dobročinné účely. Kromě vyměřené pokuty zaplatila SEPETNÁ v.o.s. 42000 Kč za nadlimitní odběr vody.

Stanovená výměra pokuty je při posouzení všech okolností nepochopitelně vysoká a zcela nedůvodně a nepřiměřeně zatěžující.


Odkazy: 

Tisková zpráva ČIZP

Rezervace
Nemáte kompatibilní prohlížeč

Váš prohlížeč je příliš zastaralý, prosím použijte modernější prohlížeč nebo jsi nainstalujte například: Google Chrome